VENDELSÖ

Tvåplansvilla i souterräng

FOTON DEL 2

Dörr- och fönsteröppningarna har en smyg på ca 100 mm såväl utvändigt som invändigt. Ger liv åt fasaden och skyddar snickerierna.

Fönstersmygen är inåt bostaden formad av tunn betong.

Utvändigt putsas öppningarna ända in mot fönsterkarmarna.

Karmarna fästs i ingjutna tryckimpregnerade trälister.

De här tre bilderna kan klippas ihop.
Balkonggolvet skymtar i förgrunden. Skall täckas med tjock isolering och plåt samt trätrall. - Inga köldbryggor där heller.

Entrén och hela långväggen på övervåningen skapas av tre element som fogas ihop enligt bilden. En balk i botten täcker bjälklaget. - Rationellt

Det halvrunda fönstret blir synligt inuti bostaden från den här våningen.
Takhöjd som lägst 2,8 m i bägge planen.

Panorama del 1
Nu är vi uppe i takhöjd. Passa på och njut av utsikten

250 mm obruten isolering - Utan köldbryggor runt hela huset, även under huset - Som en varm socka på vintern.
På sommaren - Tung stomme och välisolerat gör det möjligt att hålla huset svalt.

Panorama del 2
Ångspärren monteras.
Panorama del 3
Panorama del 4
Panorama del 5
Här syns hur välisolerat huset är

Ångspärren och en gummilist kläms mellan en fastbultad syll och väggbetongen.
Dragtätt på ett annars (med konventionella byggmetoder) mycket känsligt ställe.

Vinkeljärnen blir fäste för takstolarna.

Detalj av svetsförband.

I detta bygge har vi annars placerat skarvplåtarna ovanför väggelementens betongskiva. - Liggande svetsfogar ger avsevärt reducerad svetstid.

Takstolspoesi
Takstolspoesi
Takstolarna har tillverkats extra höga vid takfoten. På det sättet undviks att takisoleringen blir för tunn där. Detta är en detalj som det slarvas ordentligt med i dagens byggnation.
Spikblecken som håller ihop takstolarna tillåter djärva konstruktioner.

Masonitskivorna säkerställer luftväxlingen på vinden.

Finurligt fogade stora luckor utan tvärslår underlättar arbetet att få yttertakspanelen på plats.

...som sagt inga tvärslår.

Synliga takfötter passar det här huset med sitt klassiska utseende.

Ytterväggen redan färdig för puts
Vy från sjön
Dränerande skivor och s.k. geoduk av glasfiber. Dags att motfylla.
Lägg märke till att servis och el leds in i huset genom källarväggen
Apparatrummet.
Hål för genomföringar av luftkanaler, el och avlopp ingår i byggsatsen. Likaså installationsritningar samt av Resaro specialkonstruerat värmeaggregat.

Elektrikern har börjat sitt jobb innan taket är på. Rationellt.

Stommen är helt okänslig för väder och vind samt snö under byggtiden.

Installationerna inuti bjälklaget har börjat - fortfarande inget tak.

Kondensisolering av tilluftskanalen för öppna spisen. Mycket viktigt att kondensskyddet är tätt hela vägen från ytterväggens utsida ända fram till värmen vid kaminen.

Sätt i fönsterna, blås upp isoleringen på vinden och sätt på värmen.

Njut av ett energisnålt boende med mjukvarma golv på vintern.

Njut av ett drägligt klimat inomhus när temperaturen håller sig kring 35 grader utomhus på sommaren.

Känn hur luftvägarna vidgas när du kommer hem.

Allergikervänligt!


 

FLER FOTON VENDELSÖVILLAN: FOTON 1

 


 

FOTON FRÅN NORGE's BYGGNATION

 

FOTON FRÅN BOLLSTANÄS

 


 

© RESARO AB