VENDELSÖ

Tvåplansvilla i souterräng

FOTON DEL 1

En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder om Stockholm

Så här börjar det.........

Grovavjämning över sprängbotten
Plan grundläggning är kännetecknande för Resaro's byggsystem

En helsvetsad radonduk läggs ut under hela huset. Rester av radonduken syns i bakgrunden.

Över duken avjämnas med ett dränerande och bärande gruslager.

Frånluften leds ner i gruslagret. Ett övertryck bildas i gruslagret mellan isoleringen/bottenbjälklaget och radonduken - Mycket effektiv radonspärr samtidigt som värme från huset förhindras att strömma ner i grunden.

På bilden syns det bärande cellplastlagret delvis utlagt.

Den bärande isoleringen placeras även ut under en mycket tung vedkamin och under hjärtväggarna. Vanlig värmeisolering i resten av grunden/mellanrummen.

Den bärande isoleringen är något tjockare, och därmed högre, än värmeisoleringen. Bottenbjälklaget blir därför självbärande "fritt upplagt" precis som mellanbjälklaget.

På detta sätt behöver man endast vara noggrann med ytjämnheten under de bärande partierna av isoleringen - Spar tid.

Bottenbjälklaget läggs ut.

Runt om vid ytterväggarna går en kraftig förstärkning inuti bjälklaget. Jordtrycket tas upp av ansatsen på förstärkningen.

Dubbar som fixerar ytterväggarna syns igängade.

Här anar man hur välisolerat huset blir.

Betongväggarna med fastgjuten isolering står på ansatsen och väggisoleringen livar grundens ytterkontur. - Inga köldbryggor.

Precision i överytorna på betongflänsarna underlättar golvläggning av t.ex. av spånskivor.

Skivorna placeras flytande på gummimellanlägg ovanpå flänsarna utan behov av skruvning, bara limning av skivorna. - Underlättar golvläggningen.

Bärande hjärtväggar
I denna stora villa har vi två bärande hjärtväggar ända upp till yttertaket.

Normalt spänner Resaroelementen mellan ytterväggarna utan behov av mellanstöd.

Nu monteras ytterväggarna.
Väggisoleringens tjocklek syns tydligt i hörnelementet. Motfylld vägg.

Motfyllda väggar har tjockare betong och tunnare isolering, men marken täcker större delen av väggen. Dessutom blir väggen "tilläggsisolerad" av de dränerande skivorna som placeras utanpå.

Rillorna i fogen mellan elementen förhindrar sättningar. Fogarna gjuts igen med expanderbruk - kvalitet.

Stommen är förberedd för att behålla värmen inomhus trots stora fönsterytor - Lägg märke till den kraftigt isolerade balken utanför bjälklaget.

Den horisontella spalten mellan isoleringslagren orsakas av bjälklagselementet. Spalten fylls ut med isolering som skummas fast.

Hjärtväggarna bildar sidor i burspråket och värmeisoleras efteråt utvändigt. - För rationell tillverkning och transport.


Alla element fogas samman med svetsförband innan fogningen med expanderande bruk påbörjas.

Hjärtväggar

Alla elementfogar fylls med expanderande fogbruk, under och mellan elementen. - Totalt dragtätt utifrån genom stommen.

Det lilla hålet i väggen är till för att med fylla bruk runt en uppstickande dubb, fäst i bottenbjälklaget.

De stora öppningarna används för installationer och cirkulerande inneluft passerande inuti bjälklaget.

Stående fogar tätas temporärt med fogband innan bruket hälls i uppifrån.

Obruten isolering tjocklek 300 mm även utanför mellanbjälklagets upplag. - Inga köldbryggor - Energieffektivt utnyttjande av byggnadsmaterielen. Detta är Resaro ensamt om att kunna erbjuda.

De laxstjärtformade väggtänderna är något högre än bjälklagsskivans motsvarande tjocklek.
Ovanförliggade vägg står på tänderna på väggen under. Detta gör att bjälklagsskivan kan vinkeländra sig utan att något tar emot. Därmed kan ett 7 m bjälklag läggas upp på den tunna bjälklagsskivan utan att gå sönder i upplaget vid belastning.

Hjärtväggarna har dubbla tänder. Ett bjälklagselement monterat.
Mellanbjälklaget färdigmonterat
Ytterväggsisoleringen täcker bjälklagsskivan.

Mellanbjälklaget.
Badrum och toalett. Ett toaavlopp kan dras ca 5 m med normalt fall inuti bjälklaget.

Ytterväggen i förgrunden ej belastad av jordtryck.

Obegränsad öppenhet för installationer inuti bjälklaget.
Mellanbjälklaget.
Betongflänsar i stället för trä eller stål ger oöverträffad rakhet.
Övervåningens hjärtväggar monteras.
Varje väggdel vilar på minst två upplagsställen ovanpå väggtänder på väggen under.
Långa tvärgånde rör och kanaler för avlopp och ventilation träs med fördel i innan ytterväggarna monteras. ø160 mm spirokanaler får plats.

Njut av ett energisnålt boende med mjukvarma golv på vintern.

Njut av ett drägligt klimat inomhus när temperaturen håller sig kring 35 grader på sommaren.

Känn hur luftvägarna vidgas när du kommer hem.

Allergikervänligt!

 


 

FLER FOTON VENDELLSÖVILLAN: FOTON 2

 


FOTON FRÅN NORGE's BYGGNATION

 

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS

 


 

© RESARO AB