HUR FUNGERAR DYNAMISKT UTELUFTSINTAG

Värmeväxlingseffekt
Förfarandet att leda in uteluft för ventilation genom takisoleringen, ger en värmeväxlingseffekt, motsvarande en temperaturverkningsgrad på ca 15 %.

Jämför med en välfungerande stor värmeväxlare som växlar energi mellan utåtgående frånluft och inåtgående uteluft.

Denna kan ge ca 45 % temperaturverkningsgrad i bästa fall. men den kostar en massa pengar i inköp och måste rengöras en gång per år.

  • Naturen strävar alltid efter temperaturjämvikt. Därför värms uteluften av den varmare isoleringen. Värmen i isoleringen är på väg ut ut huset, men uteluften är på väg in i huset. Alltså "drar" vi in värmen i huset igen.

  • Förfarandet med dynamiskt uteluftsintag gör att en normal isoleringstjocklek ger en isoleringseffekt motsvarande mer än den dubbla tjockleken. Betydligt tunnare isolerskikt, än vad är vanligt i andra system, kan användas för att skydda mot kyla.

  • Men på sommaren är det väldigt varmt på vinden.
   Faktum är att takisoleringen dimensioneras för att utestänga värmen sommartid.

   Då vill vi inte få in värme.

   Därför tas sommartid uteluften in från en norrsida genom sommarluftsintaget.


Filtrering
Det har även visat sig att isoleringen fungerar som ett gigantiskt filter med mycket god filtreringseffekt, vilket ger en i särklass ren ventilationsluft.

  • Undersökningar på Institutionen för Byggnadsfysik Lunds Universitet visar att praktiskt taget inga partiklar utifrån eller från isoleringen följer med uteluften in.

   Se Byggforskningsrådets rapport "Optimät - a concept for energy efficient and healthy single family houses based on dynamic insulation technique, Arne Elmroth, Bertil Fredlund m.fl., Lunds Universitet, Box 118, S-22100 LUND".
   (Huset i rapporten hade lösull av glasfiber)

  • "Filtrets" livslängd har beräknats till åtminstone 200 år.

Mer om Dynamiskt uteluftsintag se hänvisning till "dagens allvarligaste byggproblem" nedan.

 


BILDER OCH RITNINGAR

RESARO ENERGISYSTEM FÖR VILLOR, RESAROSYSTEMET's HEMSIDA


TEXTBILAGOR

RESARO- systemet löser flera av dagens
allvarligaste byggproblem

Information om RESARO- systemet
för villor Fakta för HUSKÖPARE