VILLA VEJBY

Tvåplansvilla

 
Klicka på bilderna så får du störrre bild i nytt fönster!

En vacker villa växer fram vid Skälderviken.

Grunden klar och ställningar resta. Redo för montage av Resarostommen.

  

Villans stomme färdigmonterad.

Regn inget hinder för montage.

  

Fasad mot havet med stort glasparti.

 

Byggherrens design för att släppa in mera sidoljus utan att förstora fönstren.

En så här välisolerad byggnad får inte ha för stora fönster ty fönster släpper ut ca 10 ggr mer energi än ytterväggarna per ytenhet.

Resaro's tandade uppläggning med laxstjärtfogning - Eliminerar totalt köldbryggor i ytterväggarna.

  

Utsikt över Skälderviken.

Precision i överytorna på betongflänsarna underlättar golvläggning av t.ex. spånskivor.

Skivorna placeras flytande på gummimellanlägg ovanpå flänsarna utan att behöva skruvas fast i balkarna. Betongbalkar slår sig inte. Underlättar golvläggningen.

  

Här anar man hur välisolerat huset blir.

Betongväggar med fastgjuten ren isolering 300 mm! - Totalt utan köldbryggor i den superisolerade delen av huset..

  

Denna konstruktion avlastar och balanserar södra väggen med sina stora öppningar. Resaro's design.

Nedre foten bildar balustrad intill trapplanet som ligger strax bakom. Basen ger stabilitet och den kraftiga men smäckra balken i överkant, tar stöd på väggarna.

Tvåvåningshöga väggelement till höger.

 

Lägg gärna märke till spegelbilden i regnvåta betongväggen - Nu levererar vi ytor som inget annat företag kan konkurrera med.

 

Njut av ett energisnålt boende med mjukvarma golv på vintern.
Njut av ett drägligt klimat inomhus när temperaturen håller sig kring 35 grader på sommaren.

Känn hur luftvägarna vidgas när du kommer hem.


FOTON FRÅN NORGE's BYGGNATION

 

F'OTON FRÅN BOLLSTANÄS


 

© Resaro AB